Zarząd Główny

 

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8

00-950 Warszawa

 

 tel. 22 318-92-17, 22 318-92-18

fax. 22 3189219

 

znp@znp.edu.pl

 

  

 

Aktualności

Archiwum 2011 rok

  


 

23 grudnia 2011 roku, godz. 21:00

  

 

                                                                                                    


  

15 listopada 2011 roku, godz. 15:00

  

Szkolenie w Horoszkach Małych

 

Zarząd Oddziału ZNP w Łosicach zorganizował w dn. 04.11.2011r. szkolenie w Horoszkach Małych, na które zaprosił Wiceprezesa ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół, Zarząd Oddziału ZNP oraz prezesi ognisk z całego powiatu łosickiego.
 

Wiceprezes K. Baszczyński przekazał zebranym propozycje MEN dotyczące zmian w oświacie . Wśród poruszanych zagadnień zwrócił uwagę na:

  • zmiany w szkolnictwie zawodowym,

  • sposób realizacji tzw. ,,godzin karcianych” (art. 42 KN),

  • badanie czasu pracy nauczycieli,

  • zmiany w siatce godzin,

  • propozycje związkowe dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań
i uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
 

Nie ukrywamy jednak, że niektóre propozycje zmian, o których mówił Wiceprezes budzą
w środowisku nauczycielskim niepokój.
 

                                                                                                    


  

13 października 2011 roku, godz. 18:45

  

Dzień Edukacji Narodowej 2011

 

Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

 

Kartka z życzeniami (PDF)

                                                                                                       Prezes Oddziału ZNP w Łosicach
                                                                                                              Dariusz Chomiuk

 


 

21 września 2011 roku, godz. 13:40

  

W hołdzie nauczycielom TON

 

Emerytowani pracownicy oświaty powiatu łosickiego uczestniczyli 1 września, pod pomnikiem TON w Warszawie, w uroczystościach upamiętniających nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Organizatorem wyjazdu była Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Oddziału w Łosicach. Do 30 osobowej grupy z Łosic w Siedlcach dołączyło 15 członków ZNP z powiatu siedleckiego.

Na miejscu pod pomnikiem TON zgromadzili się mieszkańcy Warszawy, nauczyciele i uczniowie tajnych kompletów w latach 1939 – 1945, posłowie, władze związkowe z prezesem Oddziału Mazowieckiego ZNP kol. Tomaszem Korczakiem, emerytowani i czynni nauczyciele z całego województwa. Licznie reprezentowane były poczty sztandarowe – związkowe i szkolne. W wystąpieniach przemawiający nawiązywali do bohaterskiej postawy nauczycieli okresu okupacji ich poświęcenia i oddania. Wśród osób przemawiających głos zabrał uczestnik tajnego nauczania, członek delegacji z Łosic kol. Wojciech Bolesta, który podzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami z tamtego okresu. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i zapaliły znicze.

Drugim punktem pobytu w Warszawie było zwiedzanie Centrum Naukowego „Kopernik”. Z uwagi na niewielką odległość dzielącą miejsce uroczystości od CNK, uczestnicy pokonali ją pieszo. Dwie godziny zwiedzania upłynęły na wędrówce podziwianiu ekspozycji . Teoria, którą kiedyś przekazywali uczniom, potwierdzana była doświadczalnie. Liczne urządzenia i maszyny można było obserwować i sprawdzać ich działanie. Za pomocą śruby Archimedesa woda dostarczana była na tereny położone wyżej. Obserwacja zjawisk fizycznych z zakresu dźwięku i światła dostarczyła wielu wrażeń. Siadając na krześle można było wysłuchać „Ody do radości” wykonanej na różnych instrumentach. Ciekawe ekspozycje dotyczyły nauk biologicznych; np. każdy mógł stwierdzić ile jest wody w jego organizmie. Miłośnicy techniki samochodowej też znaleźli dla siebie ciekawe ekspozycje.
 

Droga powrotna upłynęła na dzieleniu się wrażeniami z całodniowego pobytu w stolicy.

 

Marian Czmoch

SEiR


  

29 czerwca 2011 roku, godz. 21:10

  

Informacja dotycząca aktualizacji strony

 

Serdecznie informuję, że po długiej nieaktywności dotyczącej aktualizacji strony, nasza witryna została zaktualizowana w dniu dzisiejszym.

 

Zmiany jakie zostały wprowadzone:

Brak aktywności był wywołany problemami technicznymi serwera oraz innymi przyczynami losowymi, za które serdecznie przepraszamy.

 

Administrator strony


 

15 kwietnia 2011 roku, godz. 20:17

  

  


 

14 marca 2011 roku, godz. 23:00

 

Spotkanie SEiR z władzami samorządowymi

 

8 marca - piękna, słoneczna pogoda. W Zespole Szkół Nr 3 zbierają się emerytowani  pracownicy oświaty na comiesięczne spotkanie. Mija równy rok od ostatniej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. Prezydium sekcji postanowiło rozliczyć się z działań podejmowanych w tym okresie. Na spotkaniu są również władze samorządowe: starosta powiatu p. Czesław Giziński, wicestarosta p. Mariusz Kucewicz oraz burmistrz p. Janusz Kobyliński. Jak zwykle obecny jest również prezes kol. Dariusz Chomiuk. Na stołach pączki i faworki – przecież to ostatki.

 

Początek spotkania jest bardzo przyjemny. Kol. przewodniczący składa życzenia wszystkim koleżankom z okazji Dnia Kobiet. Panowie wręczają  kwiaty oraz częstują słodyczami podarowanymi przez burmistrza.   I jeszcze jedna uroczystość. W gronie zebranych są zacni jubilaci. Kol. Wojciech Bolesta i Marian Kwiatek ukończyli 80 lat. Serdeczne życzenia, kwiaty oraz wspólnie odśpiewane „Sto lat” są wyrazem pamięci i szacunku.

 

Przewodniczący kol. Marian Czmoch przedstawił sprawozdanie z działalności sekcji w ostatnim roku oraz nakreślił główne kierunki na rok następny.

 

Władze samorządowe /starosta i burmistrz/ przedstawiły planowane zamierzenia w rozwoju miasta, gminy i powiatu w obecnej kadencji. Za pomocą urządzeń audiowizualnych prezentowane są perspektywy   naszego regionu.  Ma być ładniej, lepiej, bezpieczniej. Wszyscy z zadowoleniem przyjęli informacje burmistrza, ze nie będzie likwidacji szkół. Podstawowy problem jak zwykle – zbyt małe środki finansowe.

 

W dyskusji poruszane były problemy oświatowe, stanu dróg, opieki lekarskiej. Dyskusja dotyczyła też działalności turystycznej sekcji. W maju zaplanowana jest wycieczka do Janowa Podl. i Kodnia, a w czerwcu do Białegostoku i Augustowa. Następne spotkanie w kwietniu w Kobylanach.

 

Przewodniczący sekcji wręczył podziękowanie p. dyrektorowi Mariuszowi Stambulskiemu za wspaniałe przyjęcie i pomoc w organizacji spotkania. Uczniowie przygotowali bardzo smaczny obiad. 

 

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Oddział Łosice

Zdjęcia ze spotkania...
 


 

18 lutego 2011 roku, godz. 16:27

 

Śladami Stefana Żeromskiego

 

Emerytowani pracownicy oświaty powiatu łosickiego wyruszają na wycieczkę „Śladami Stefana Żeromskiego”. Na zaproszenie SEiR ZNP z Łosic uczestniczy w niej przewodnicząca Oddziałowej SEiR ZNP z Siedlec kol. Teresa Kamińska. Jest też prezes Oddziału ZNP w Łosicach kol. Dariusz Chomiuk.

Podstawiony autobus zabiera uczestników - kierunek Niemojki. Zatrzymujemy się przed kościołem. Parafia liczy już ponad 550 lat, a świątynia ponad 200. Tu w latach 1889-1890 na mszę św. przychodził z Łysowa Stefan Żeromski. Zwiedzamy wnętrze wykonane w stylu barokowym, rokokowym i klasycystycznym. Dalsza trasa wiedzie do Łysowa. Obserwujemy kościół o nietypowej architekturze. Pierwotnie była to cerkiew unicka, po upadku Powstania Styczniowego przekształcona na cerkiew prawosławną, dopiero po I wojnie światowej przejęta i adoptowana na świątynię katolicką. Za wsią na wzgórzu są pozostałości po dawnym dworku szlacheckim. W nim w latach 1889-90 Stefan Żeromski był guwernerem dzieci właścicielki –Anieli Rzążewskiej. Przy rozstaju dróg stoi dawna przydrożna kapliczka, która pamięta czasy pobytu pisarza. Łysów i pobliski las Rogacz niejednokrotnie znajdują się na kartach powieści, nowel i opowiadań Stefana Żeromskiego. Okres pobytu w Łysowie dokładnie opisał w „Dziennikach”. Bohaterem opowiadania „Niedobitek” jest były powstaniec, Sybirak, mieszkaniec Łysowa – Władysław Lewiński. Wracamy. Po drodze wstępujemy na cmentarz w Niemojkach. Odwiedzamy grób poetki Wacławy z Grodzickich Czechowskiej, pochodzącej z pobliskiego Patkowa Józefowa oraz symboliczny grób żołnierza AK, kierownika szkoły w Niemojkach Feliksa Borucińskiego. Za działalność w AK został w roku 1944 aresztowany przez NKWD i wywieziony w głąb Związku Radzieckiego. Do Polski już nie wrócił. Ostatnim etapem poznawania najbliższej okolicy jest wizyta w Izbie Pamięci Narodowej w Zespole Oświatowym w Niemojkach. Jest to jedna z najlepiej wyposażonych placówek tego typu w województwie. Ilość zgromadzonych eksponatów jest imponująca. W tym roku obchodzi 50 lecie powstania. Twórcą, pierwszym kustoszem i jej propagatorem w środowisku była pani dr Barbara Wyczółkowska-Łotocka. Obecnie rolę opiekuna i przewodnika od wielu lat pełni pani Hanna Gochnio. Znaczna część ekspozycji poświęcona jest Stefanowi Żeromskiemu. Dyrektor szkoły pani Barbara Laszuk przyjęła nas z wielką radością. Opowiedziała historię szkoły, która w tym roku obchodzi 100 lecie powstania. Kulminacją rocznicowych obchodów będzie wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia Stefana Żeromskiego. Uczniowie zaprezentowali część artystyczną z wykorzystaniem poezji Wacławy Czechowskiej. Jeszcze informacje organizacyjne: spotkanie 8 marca, wycieczka w czerwcu do Augustowa. Przy kawie i herbacie wymieniamy wrażenia. Czas niestety płynie szybko. Musimy wracać. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bogatsi o historię najbliższych stron.

Sekcja EiR ZNP w Łosicach składa serdeczne podziękowania Dyrekcji, opiekunce Izby Pamięci Narodowej, nauczycielom i uczniom Zespołu Oświatowego w Niemojkach za wspaniałe przyjęcie, prawdziwą lekcję historii, życzliwość i pomoc w organizacji wyjazdu.

 

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Oddział Łosice

Zdjęcia ze spotkania...
 


 

18 lutego 2011 roku, godz. 16:27

 

Noworoczne integracyjne spotkanie w Kornicy

 

W Zespole Placówek Oświatowych w Kornicy 1 lutego 2011 r. odbyło się integracyjne spotkanie noworoczne ogniska ZNP i emerytowanych pracowników z terenu gminy. Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu Oddziału ZNP w Łosicach z kol. prezesem Dariuszem Chomiukiem, członkowie Prezydium Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Łosicach z przewodniczącym Marianem Czmochem oraz zaproszeni goście: wójt gminy Kazimierz Hawryluk, przewodniczący Rady Gminy Ignacy Janczuk, emerytowany długoletni wójt Franciszek Kałużny, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Grażyna Sawczuk. W komplecie obecna była dyrekcja Zespołu Oświatowego z dyrektorem Markiem Tarasiukiem. Inicjatorem i organizatorem spotkania było Ognisko ZNP oraz Koło Emerytów i Rencistów w Starej Kornicy.

Zebranych powitali i złożyli życzenia noworoczne gospodarze: dyrektor Marek Tarasiuk, prezes ogniska ZNP Joanna Geresz oraz przewodnicząca koła emerytów Czesława Kalużna. Prezes Oddziału ZNP w Łosicach kol. Dariusz Chomiuk wręczył byłemu długoletniemu Wójtowi Gminy Stara Kornica panu Franciszkowi Kałużnemu dyplom potwierdzający przyznanie mu honorowego tytułu „Przyjaciel Seniora”, przyznanego przez Kapitułę przy Zarządzie Okręgu Mazowieckiego ZNP za współpracę i pomoc emerytom. W imieniu Koła EiR gratulacje i podziękowanie za 18 letnią współpracę złożyła przewodnicząca koła kol. Czesława Kalużna. Nowo wybranemu wójtowi gminy Stara Kornica Kazimierzowi Hawrylukowi złożono życzenia owocnej pracy i wielu osiągnięć na nowym stanowisku. W swoim wystąpieniu wójt podziękował za życzenia, wyraził chęć współpracy z nauczycielami i emerytami z tereny gminy. Chór szkolny zaśpiewał kilka kolęd a zespół teatralny zaprezentował „Brzydkie kaczątko”. Przy suto zastawionych stołach panowała miła i serdeczna atmosfera. Dyskutowano o zadaniach w oświacie oraz problemach nauczycieli czynnych i emerytów.

 

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Oddział Łosice

Zdjęcia ze spotkania...
 


 

3 lutego 2011 roku, godz. 15:00

 

Wycieczka - informacja dla zainteresowanych

 

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie dotyczące wycieczki organizowanej przez Sekcje Emerytów i Rencistów do Augustowa w dniach 14-16 czerwca 2011 roku.

 

 

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Oddział Łosice

      


 

3 lutego 2011 roku, godz. 15:00

 

Noworoczne spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów w dniu 15.01.2011 r.
 

Tym razem emerytowani pracownicy oświaty powiatu łosickiego spotkali się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łosicach. Na stołach pojawiły się typowe potrawy wigilijne z pierożkami z kapustą i czerwonym barszczem na czele. W bardzo miłych słowach gości powitała pani dyrektor Bożena Bojarczuk. Życzenia noworoczne złożył przewodniczący SEiR – Marian Czmoch. Uczestnicy spotkania podzielili się tradycyjnie opłatkiem. Grupa dzieci szkolnych pod kierunkiem nauczycieli zaśpiewała kilka kolęd. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem i zadowoleniem słuchali małych kolędników. Nagrodą za ich występ były podziękowania i gromkie brawa. Bardzo miłą częścią uroczystości było złożenie życzeń z okazji 80 rocznicy urodzin kol. Stanisławie Kondraciuk. Kwiaty i szczere „sto lat” wyrażały uczucia wszystkich. Kol. przewodniczący sekcji przedstawił program działania i plan pracy SEiR w Łosicach na rok 2011. Główne punkty to np. opieka nad osobami potrzebującymi pomocy /prawnej, materialnej, rzeczowej/, comiesięczne spotkania, wycieczka na trasie: Białystok – Augustów – Suwałki – Wigry, wycieczka jednodniowa do Kodnia, Janowa Podl., Pratulina i Serpelic, udział w uroczystościach w Warszawie pod pomnikiem TON, wyjazd na grzybobranie, opracowywanie biografii zasłużonych nauczycieli, prowadzenie kroniki i strony Internetowej. W trakcie dyskusji zaproponowano dodatkowo organizację wyjazdów do teatru w Siedlcach. Spotkanie było okazją do prezentowania swoich wspomnień, swobodnych rozmów, miłego spędzenia czasu. Na zakończenie zostaliśmy poczęstowani bardzo smacznym obiadem.


Uczestnicy spotkania składają serdeczne podziękowania dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach za bardzo miłe przyjęcie i pomoc w organizacji spotkania. Pragniemy również wyrazić naszą wielką wdzięczność grupie kolędujących dzieci wraz z opiekunami za pięknie wykonane kolędy.


Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Oddział Łosice

Zdjęcia ze spotkania...
     


   

20 stycznia 2011 roku, godz. 18:40

 

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie emerytowanych pracowników oświaty. Odbędzie się ono w Szkole Podstawowej w Niemojkach, dn. 08.02.2011r. Wyjazd autokaru z Łosic o godz. 10:00 na ulicy Narutowicza 6 (pod budynkiem centrum administracyjnego- dawna stara przychodnia

 

Opłata- członkowie ZNP 5 zł, pozostali 7zł.

    


 

| Strona główna | Aktualności | Zarząd | Galeria | Kontakt |

   | Statut ZNP | Sekcja Administracji i Obsługi | Sekcja Emerytów i Rencistów |

      | Poradnik związkowca | Radca prawny | SiP | Druki do pobrania |

© 2010-2013 ZNP Zarząd Oddziału Powiatowego w Łosicach.
Wszelkie prawa zastrzeżone.